Vi laver fremtidens løsninger indenfor bygningsautomatik i hele Danmark

ABV ANLÆG

Vi udfører automatik til ABV anlæg Mekanisk Brandventilation.

Med et indgående kendskab til DBI retningslinje 027 udfører vi brand og røgventilationsautomatik for anlæg til røgventilation og brand ventilation.

Vi leverer automatiktavler med controllere som styrer betjeningspaneler til styring af de funktioner som der skal til for at kunne godkende et mekanisk brand ventilationsanlæg.

Vi er med i opstartsfasen med gennemgang af den specificerede brandstrategi for bygningen og med denne at opbygge et special anlæg for at kunne opfylde kravene.

Vi sikrer en godkendelse af anlæggene i samarbejde med godkendte inspektører under DBI.